Drużyna harcerska – to tu właśnie zaczyna się prawdziwa przygoda! Harcerze w zastępach rywalizują między sobą, zdobywając stopnie i sprawności oraz przechodząc różne próby, które wykorzystać mogą nie tylko na wspaniałych zimowiskach czy obozach, ale także w codziennym życiu. A wszystko to zgodnie z Prawem Harcerskim i dla dalszego rozwoju w służbie Bogu i bliźnim. Jeśli tylko chcesz robić w życiu coś ciekawego, to skauting jest dla Ciebie! Zapraszamy serdecznie!

W ramach 1. Drużyny Radomskiej św. Pawła Apostoła funkcjonują dwa zastępy: Lis oraz Rosomak.

Zasady Podstawowe

1. Obowiązki harcerza zaczynają się w domu.
2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
3. Harcerz – Syn Chrześcijaństwa – jest dumny ze swojej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza.

Prawo Harcerza

1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Rota Przyrzeczenia

Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim, i przestrzegać Prawa Harcerskiego.